Догори
Дати відгук

Нова корупційна схема від міністерства Абрамовського

Міндовкілля встановлює нові правила, що суперечать закону про ОВД

10 хв на прочитання01 Квітня 2021, 16:15
Міндовкілля встановлює нові правила, що суперечать закону про ОВД Міндовкілля встановлює нові правила, що суперечать закону про ОВД
Поділитись:

Наша редакція вкотре проаналізувала висновки з ОВД Міндовкілля, які є в Єдиному реєстрі з ОВД. І от, що ми побачили.

За останні декілька місяців Міндовкілля у висновках з ОВД апробує на суб’єктах господарювання нові форми «відмов» у проваджені планованої діяльності, які суперечать вимогам законодавства.

Відповідно до виданих «горе»-висновків Міндовкілля пані Тищенкова М. О. визначає плановану діяльність допустимою.

А саме так це звучить у самому висновку: «а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового, врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невіддільною частиною цього висновку) вважає допустимим/недопустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що: визначення її допустимою після здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля».

А в деяких висновках з ОВД Міндовкілля пропонує суб’єктам господарювання пройти повторну процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Зазначене суперечить не тільки законодавству, а й здоровому глузду і це все за визначення планованої діяльності допустимою.

Пунктом 7 (форма висновку затверджена додатком 5 постанови КМУ № 1026 від 13.12.2017 року) висновку зазначено, що «питання здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування в контексті даної процедури не розглядається у зв’язку з неможливістю здійснити оцінку впливу на довкілля задекларованої планованої діяльності». Що ж у такому випадку було визначено допустимим не ясно.

Крім того, незрозуміло, як це може бути «визначення її (планованої діяльності) допустимою після здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля», і тут же «питання здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування в контексті даної процедури не розглядається». Зважаючи на це, що необхідно зробити суб’єкту господарювання з огляду на вимоги Закону України «Про ОВД» теж не ясно.

Тим же висновком для планованої діяльності встановлена умова щодо використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме: забороняється здійснення планованої діяльності без визнання її допустимою за результатами додаткової процедури оцінки впливу на довкілля, що виглядає як перевищення службових повноважень.

Тобто Міндовкілля в особі Тищенкової вирішило самостійно, «без суду та слідства» заборонити плановану діяльність, яка ними ж була визначена допустимою. Хоча закон каже про інше.

Довідково :

Відповідно до вимог законодавства:

Статтею 9 Закону України «Про ОВД» (далі — Закон) Уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, — уповноважений центральний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля, яким, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (у тому числі — транскордонного), інтенсивності та складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти та невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний впливи), передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Пунктом 7 частини 5 статті 9 Закону зазначено, що якщо з оцінки впливу на довкілля випливає необхідність:

здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування — визначає строки та обґрунтовує вимоги щодо її здійснення; додаткова оцінка впливу на довкілля здійснюється за процедурою, передбаченою цим Законом.

Пунктом 12 постанови КМУ від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» (далі — Постанова) передбачено, що за результатами розгляду документів, поданих суб’єктом господарювання для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля за формою згідно з додатком 5. Відмова у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або його анулювання здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Затвердженою формою висновку з оцінки впливу на довкілля згідно з додатком 5 пунктом 7 визначається необхідність здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування — визначає строки та обґрунтовує вимоги щодо її здійснення.

Законом України «Про ОВД», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та постановою КМУ від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» не визначені підстави та порядок для проведення повторної процедури оцінки впливу на довкілля для об’єктів щодо до яких отриманий висновок про допустимість.

Якщо планована діяльність визначена допустимою, то відповідно частини 4 статті 16 Закону рішення про тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля приймається винятково судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів, його територіальних органів або за позовом інших осіб, права й інтереси яких порушено.

В «інноваційних» висновках з ОВД Міндовкілля відкрито суперечить чинним нормам законодавства України, а саме: частині 1 статті 6 Закону України «Про ОВД» де зазначено, що суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля та несе відповідальність за правдивість наведеної у звіті інформації згідно із законом, та проявляє творчий хист у тлумаченні звітів підприємств. Проаналізувавши їх, можна побачити, що інформація, надана у звітах, не береться до уваги або розглядається вибірково. Навіть якщо інформацію взяли до уваги, й описують у висновку, її вважають недостатньою та вимагають надання додаткової інформації, яка не належить до планованої діяльності підприємства або не відповідає нормам чинного законодавства України.

Наприклад, у висновку з ОВД зазначено що стічні води після очищення на локальних очисних спорудах будуть скидатись у централізовану каналізаційну мережу КП ВУВКГ, а це, як нам відомо, робиться відповідно вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення» від 01.12.2017 року № 316, а Міндовкілля, а саме пані Тищенкова, не змогла оцінити вплив на водне середовище від зазначеної планованої діяльності та рекомендувала суб’єкту господарювання надати інформацію щодо подальшого поводження зі стічними водами.

Що це? Звучить як абсурд? Але ні, це висновки компетентних  осіб Міндовкілля!

Деякі зауваження та вимоги в «інноваційних» висновках свідчать про нерозуміння технологічних процесів, які описані у звітах, та дискредитують професіоналізм спеціалістів відділу ОВД.

Усе це має вигляд нової корупційної схеми — завуальована відмова, яка розрахована на те що ДАБІ (Державна архітектурна інспекція України) не зможе видати суб’єктам господарювання, які пройшли процедуру ОВД, жодного дозволу на підготовчі роботи та початок будівництва. Позитивні висновки за своєю сутністю є негативними.

Наочний приклад такого висновку:

Та інші такі ж позитивно-негативні висновки для низки суб’єктів господарювання нижче за посиланнями :

Цікавим видалось те, що профільний заступник Роман Шахматенко, який курує цей напрям і ставить свій підпис у висновках, має юридичну освіту. Невже він, як юрист, не бачить, що підписує кримінал? Або ж є варіант, що він у змові з уже відомою пані Тищенковою, яка за рік отримала рекордну кількість адміністративних протоколів, пов’язаних із корупцію, а саме: 54, за свою діяльність у сфері ОВД.

Враховуючи те, що все це відбувалося та продовжує відбуватись під час всесвітньої економічної кризи та пандемії Ковід-19, понад п’ятдесят підприємств обурені блокуванням своєї діяльності в надскладні часи, коли вони попри що вимушені виплачувати зарплатні своїм працівникам за так званий простій.

Аномальна кількість скарг продовжує надходити нам від суб’єктів, які змушені починати заново проходити процедуру з ОВД через свавілля чиновників Міндовкілля.

Тож ми змушені продовжувати роботу з розслідування нових фактів діяльності недобросовісних чиновників. Уже підготовлено та розіслано листи Прем’єр-міністру та Президенту, а також у правоохоронні органи з новими фактами, про які нам повідомляють.

Нагадуємо, що ви також можете звертатись до нас у разі виявлення корупції в органах державної влади за поштовою адресою corruption@greenpost.press або за тел.: 0639382069.

Нагадаємо, експертну оцінку ситуації, яка склалася з ОВД Україні, ми давали, ще в серпні 2020 року. Але, як бачимо, нічого не змінилося, тільки корупційних схем побільшало.

Читайте GreenPost у Facebook. Підписуйтесь на нас у Telegram.

Більше з розділу Розслідування
Як народний депутат Криворучкіна покриває беззаконня Рижівського кар’єру, не зважаючи на межі Смарагдової мережі  
16 хв на прочитання17 Листопада 2021
Фото Одеської ОДА
Горе-інспектор Андрій Мальований довів міністра Абрамовського до відставки
4 хв на прочитання02 Листопада 2021
Деякі підприємства не можуть отримати жодного висновку з ОВД, а ТОВ «Рудомайн» має аж два
5 хв на прочитання26 Жовтня 2021
Фото:
Полтавщина
У Києві приймають небезпечні ртутні відходи — адреса пункту прийому
2 хв на прочитання24 Жовтня 2021
Закони не писані, коли на кону тендер на 3,8 млрд
8 хв на прочитання04 Серпня 2021
Нова схема міністра Абрамовського «Як зробити зону своєю»
10 хв на прочитання26 Липня 2021
Легалізація хімікатів на території України
7 хв на прочитання27 Квітня 2021
В битві за чисте повітря вкотре перемагає бізнес, а лобіює його міністр Абрамовський
4 хв на прочитання26 Квітня 2021