Догори
Дати відгук

«Біологічний спецназ» на захисті довкілля

Біометоди регулювання чисельності шкідників є безпечними для людей, тварин, рослин і ентомофагів.

10 хв на прочитання08 Червня 2021, 18:17
Фото: ТОВ «Біобаланс» Фото: ТОВ «Біобаланс»
Поділитись:

Нині, коли отруєння навколишнього середовища через неконтрольоване застосування все токсичніших хімпрепаратів у ході агресивного ведення сільського господарства створює реальну загрозу екології, біологічний метод, як ефективний інструмент захисту рослин, набуває особливої актуальності.

Адже поле, сільгоспугіддя, як і будь-яка екосистема, — не проста сукупність живих організмів та інших природних тіл, а особлива, узгоджено організована форма їхнього співіснування у природному середовищі, що здатна до саморегуляції та самовідновлення. І жорстке нерозумне втручання в життєдіяльність цього мегаорганізму зумовлює його захворювання.

Якщо ж узяти до уваги глобальність обсягів цього втручання, екологічна катастрофа, про яку раз-у-раз твердять дослідники, аж ніяк не виглядає конспірологічним вимислом.

Фото: ТОВ «Біобаланс»

Не можна залишати поза увагою в цьому контексті, скажімо, проблему масового вимирання бджіл унаслідок безвідповідального застосування хімічних пестицидів. Людство, за припущеннями вчених, ненадовго переживе бджіл у разі їх вимирання або скорочення популяції до критичної межі.

Відоме ейнштейнове пророцтво«немає бджіл — немає запилення — немає їжі — немає людини» не одиноке в цьому сенсі: сьогодні науковці всього світу не на жарт стривожені ситуацією...

У той час, як біометод — регулювання чисельності шкідливих організмів за допомогою їхніх природних ворогів: хижаків, паразитів, антагоністів і продуктів їхньої життєдіяльності — антибіотиків, ферментів, феромонів, гормонів — це, власне, природний процес, який, за грамотного застосування, дає змогу ефективно захистити майбутній врожай, не завдаючи шкоди навколишньому природному середовищу.

Біометоди безпечні для людей, тварин, рослин і ентомофагів. Головна їхня перевага в тому, що, на відміну від хімічних пестицидів, вони не знищують корисні мікроорганізми, комах і тварин. Тобто, кажучи мовою військових, біометод — підрозділ спеціального призначення, натренований на виявлення й точкове знищення конкретного ворога, а застосування отрутохімікатів — це вже щось на кшталт килимового бомбардування, що не залишає шансів на виживання ані шкідникам, ані корисним організмам, які потрапили в зону ураження…

Фото: ТОВ «Біобаланс»

А втім, щоб максимально наблизити виробничі агроценози до природних умов,часом досить вирощувати сидеральні та проміжні культури, які мають низку агрономічно цінних переваг і фітосанітарні властивості. Скажімо, посіви гірчиці білої зменшують чисельність дротяників у ґрунті, дають змогу уникнути нашестя горохової плодожерки й інших шкідників. До того ж, посіви гірчиці білої поліпшують умови життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і черв’яків, а це сприяє зменшенню захворювань рослин і підвищенню урожайності. Смуга з фацелії, засіяна вздовж краю поля, де зможуть жити та розмножуватися корисні комахи-ентомофаги, здатна знищити чимало шкідників і уникнути використання хімічних засобів, що активно очищають ґрунт від шкідників. Це приклади найпростішого застосування біометоду.

Глибоке ж вивчення питання дало змогу розробити серйозну наукову теоретичну базу та напрацювати вагомий практичний досвід ефективного використання методів біологічної боротьби зі шкідниками рослин.

Біологічні заходи проти шкідників умовно можна розділити на дві основні групи. Перша — основана на використанні корисних безхребетних (паразитичних і хижих комах, кліщів) і хижих хребетних (птахів). Друга — на застосуванні біологічних препаратів, основу яких становлять живі мікроорганізми та віруси.

Важливу роль в оптимізації фітосанітарного стану посівів відіграють екологічно обґрунтовані методи збагачення агроценозів видами корисних організмів — це сезонна колонізація зоофагами, зокрема трихограмою; колонізації зоофагів і акарифагів у захищеному ґрунті (фітосейулюс, енкарзія, галицяафідіміза та ін.); інтродукції та акліматизації зоофагів для боротьби з карантинними видами шкідників; внутрішньо ареальне переселення ентомофагів (шовкопрядного теленомуса, агеніаспіса тощо).

Серед головних переваг застосування агроекологічних методів контролю шкідників для формування збалансованих агроекосистем, — підвищення стійкості функціонування агроекосистеми й ефективність використання природних ресурсів; використання місцевих природних ресурсів; зменшення негативного впливу на довкілля; поліпшення здоров’я ґрунту, збільшення вмісту органічної речовини та зниження ерозійних процесів; зниження викидів парникових газів, депонування вуглецю у ґрунті та збалансування циклу азоту; поліпшення якості та безпечності агропродукції; ефективніше використання матеріальних ресурсів на одиницю продукції та підвищення рентабельності виробництва; підвищення соціального статусу як великих агровиробників, так і фермерів.

Формування збалансованих агроекосистем, ґрунтоване на застосуванні методик інтегрованого захисту рослин, розроблених за екологічними принципами, потребує цілісного підходу та запровадження технологій і заходів, зокрема спрямованих на раціональне використання природних ресурсів, відтворення родючості ґрунту, розширення біорізноманіття та природних середовищ існування, зменшення викидів парникових газів тощо, що в комплексі сприяє оздоровленню  рослин і ґрунту, забезпечує стале виробництво високоякісної екологічної продукції рослинництва та поліпшує загальний стан навколишнього середовища.

Тобто поширення біологічного методу захисту рослин, заміна ним, в усіх можливих випадках, застосування отрутохімікатів, це, окрім прямого призначення — боротьби із шкідниками сільгоспкультур — ще й неоціненний внесок у загальну справу сьогодення — збереження довкілля для прийдешніх поколінь.

Подальшому розширенню світового біопестицидного ринку сприяє загальносвітова тенденція екологізації захисту рослин від хвороб і шкідників, а також нарощування виробництва органічної продукції.

Високоефективне сучасне аграрне виробництво передбачає нарощування частки випуску сільськогосподарської продукції високої якості, що потребує переходу на інтегровані методи захисту в рослинництві, відмову від агресивних хімічних методів зі шкідливою побічною дією на навколишнє середовище та здоров’я людини.

Фото: ТОВ «Біобаланс»

Зараз у світі все більше повертаються саме до застосування біометоду.

Так, китайський ринок біопрепаратів, світовий лідер за темпами зростання (понад 22 % на рік) утримує ці позиції завдяки державній підтримці. Уряд країни активно сприяє розвитку ринку біопестицидів: ще у 2013 р. схвалено низку програм для прискорення розвитку біопестицидної промисловості та у 2017 р. затверджено нові «Правила управління пестицидами».

В той час, як використанню синтетичних пестицидів передбачено нульове зростання.

В Україні застосування екологічно безпечного біологічного методу захисту сільськогосподарських культур, на жаль, ще не отримало належного розповсюдження. Для подолання цього явища вчені пропонують найприйнятніші сценарії: євроінтеграційний — імплементацію органічного законодавства ЄС і доведення площ під органічним землеробством до 1,2 %, під екологічним — до 1,6 % усіх площ, зайнятих під сільськогосподарське виробництво; національний — формування та правове забезпечення органічного землеробства, забезпечення національної системи колективної гарантії органічного й екологічного землеробства та доведення площ під органічним землеробством до 1,2 %, під екологічним — до 5,6 % усіх площ, зайнятих під сільськогосподарське виробництво.

В Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» серед визначених завдань передбачається збільшення площі земель органічного виробництва з 410,6 тис. га (1,0 % загальної площі сільськогосподарських угідь) у 2015 р. до 3000 тис. га (1,7 % загальної площі сільськогосподарських угідь) — у 2030 р.

Тож вельми передбачливим кроком було створення на Полтавщині товариства «Біобаланс». Мудро розсудивши, що за екологічними методами захисту рослин майбутнє, його засновники добре вивчили теорію питання та досвід колег, закордонних і вітчизняних, і розпочали активну діяльність, популяризуючи біологічний метод захисту рослин в агроформуваннях різних регіонів країни.

Сьогодні ТОВ «Біобаланс» — провідна компанія із впровадження біологічного методу захисту рослин, має власне виробництво та широку географію плідної співпраці із сільгосппідприємствами 17 областей України. Спеціалізується на вирощуванні й застосуванні трихограми, габробракона, золотоочки, а також виготовленні біопрепарата «Бактороденцид».

Засноване у 2010 році, товариство «Біобаланс» уже напрацювало багатий досвід у сфері захисту рослин за рахунок використання різних видів ентомофагів, що сприяє підвищенню урожайності рослин, «біологізації» сучасного сільського господарства з дотриманням усіх норм щодо збереження навколишнього середовища. Саме такий підхід до боротьби із шкідниками дає змогу отримати біологічно чистий врожай.

Для тих, кому не потрібно зайвий раз нагадувати про ефективність і необхідність використання саме біометоду, який не лише бореться із шкідниками, але і не несе жодної загрози для організму людини, ТОВ «Біобаланс» має унікальну пропозицію.

Тут вам пропонують повний пакет послуг із внесення трихограми на поля замовників. Що це означає? «Біобаланс» розпочинає  роботу зі своїми клієнтами ще до внесення біоматеріалу. Головний момент, наголошують у «Біобалансі», не втратити час, адже трихограма працює на випередження, тож ефективною буде робота саме у травні.

Першим етапом після звернення є огляд посівів. Фахівці виїздять на місце та візуально перевіряють поля замовників на наявність і кількість шкідників (чи є на них гусінь, у якій фазі розвитку вона перебуває), пошкодження рослин.

Для більш ефективної роботи фахівці виставляють світлопастки на полях. Останні працюють на полях декілька тижнів за таким принципом: світло приваблює шкідника, він туди потрапляє. Тож на вкладках можемо побачити, яка кількість шкідника вже є на полі, чи розпочався літ, наскільки він активний.

Цей етап роботи дає змогу визначити два основні моменти: час внесення трихограми та кількість біоматеріалу, який необхідно внести на поле. У середньому йдеться про 100–150 тис особин на га. Наступний етап — організація процесу внесення. Трихограму вносять на поля у вранішні та вечірні години безпілотними системами або за допомогою малої авіації.

Фото: ТОВ «Біобаланс»

Процес внесення може коригуватися залежно від погодніх умов — має бути сухо та сонячно. В разі спеки або дощу внесення трихограми може бути відтерміновано з метою збереження високої ефективності її роботи.

Після першого внесення поле оглядається. Це спостереження за кількістю шкідника: чи був продовжений його літ, чи він спав. Фахівці ТОВ «Біобаланс» роблять висновки, щоб належно підготуватись до другого внесення трихограми. Відкоригувати (або залишити попередню) кількість необхідного для внесення на поле біоматеріалу, визначити час внесення. Як правило, очікування становить приблизно 7–10 днів. Друге внесення робиться за принципом першого.

Потім ТОВ «Біобаланс» оглядає посіви на ефективність функціонування біоматеріалу: яка кількість гусені з’явилась, визначає відсоток уражених рослин.

Тож у підсумку ви отримуєте не тільки врожай без застосування інстектицидів і враження шкідником, але й розрахунки щодо проведеної роботи із внесеня біоматеріалу й ефективності його роботи на ваших полях.

Читайте GreenPost у Facebook. Підписуйтесь на нас у Telegram.